ในสังคมปัจจุบัน พ่อแม่ส่วนใหญ่ต่างคาดหวังให้ลูกมีพฤติกรรมที่ดี เหมาะสมกับวัย
แต่เด็กบางคนก็ไม่สามารถมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามมาตรฐานของสังคมได้
ดังนั้นบทความนี้จึงมาบอกแนวทางการรับมือกับอารมณ์ของลูกน้อย เพื่อที่พ่อแม่จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
เด็กบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ คือ เด็กที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น ต่อต้านตนเองหรือผู้อื่น
หรือมีความรู้สึกนึกคิดที่ผิดไปจากปกติรวมถึงการทำร้ายตนเองหรือผู้อื่น มีความเชื่อมั่นในตนเองต่ำ
ออกมาอย่างเนื่องจนถึงระดับที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเด็กไม่ว่าจะเพียง ลักษณะเดียว
หรือหลายลักษณะร่วมกันก็ได้ เช่น มีความยากลำบากในการเรียน
ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางด้านสติปัญญา ประสาทสัมผัส หรือสุขภาพ
มีความยากลำบากในการสร้างหรือคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนและ ครู ซึ่งในปัจจุบัน เด็กกว่าร้อยละ 6
ถึง 10 มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ และจำเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ รวมทั้งการรักษาที่เหมาะสม
อีกทั้งตัวเด็กเองยังมักเป็นผู้ขัดขวางการเรียนการสอนในห้องเรียนอีกด้วย
ลักษณะทางพฤติกรรม
-ปัญหาด้านความประพฤติ เช่น ใช้กำลังทำร้ายผู้อื่น ทำลายข้าวของ ลักทรัพย์ ฉุนเฉียวง่าย
มีอารมณ์หุนหันพลันแล่น และเกรี้ยวกราด มีนิสัยกลับกลอก เชื่อถือไม่ได้ ชอบโทษผู้อื่น และมักโกหกอยู่เสมอ
-ปัญหาด้านความสมาธิ ไม่สามารถจดจ่อต่อสิ่งใดได้นาน มีลักษณะงัวเงีย เซื่องซึม ไม่แสดงความสนใจใด ๆ
รวมถึงมีท่าทางเหมือนไม่ฟังสิ่งที่ผู้อื่นพูด
-การถอนตัวหรือล้มเลิก เลี่ยงการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และมักรู้สึกว่าตนเองด้อยกว่าผู้อื่น เฉื่อยชา
และมีลักษณะคล้ายเหนื่อยตลอดเวลา
-ความผิดปกติในการทำงานของร่างกาย มีความผิดปกติเกี่ยวกับพฤติกรรมการกิน ปฏิเสธที่จะกิน
รวมถึงนิสัยการกินสิ่งที่กินไม่ได้
แนวทางการแก้ปัญหา
1. ใส่ใจดูแลลูกด้วยความรัก แสดงตัวอย่างการกระทำที่เหมาะสมให้ลูกเห็น พร้อมทั้งสนับสนุนให้เขาปฏิบัติตาม
2. ตั้งกติกาในบ้านให้ชัดเจน เช่น ห้ามพูดคำหยาบในบ้าน หรือห้ามทำลายข้าวของ
เพื่อให้ลูกรู้จักระมัดระวังพฤติกรรมของตนเอง และเพื่อใช้อย่างเหมาะสม
3. ชมเชยเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ดี หรือให้รางวัลเด็กบ้าง พาไปเที่ยว พาไปกินอาหารนอกบ้าน
ซื้อของขวัญของฝากให้ในโอกาสพิเศษบ้าง
4. หมั่นสังเกตแนวโน้มพฤติกรรมของลูก รับฟังอย่างเข้าใจ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
เพราะบางครั้งสาเหตุของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อาจเกิดจากความเครียด
5. ไม่เป็นต้นเหตุปัญหาของลูก ไม่ทะเลาะกันให้ลูกเห็น ไม่เลี้ยงลูกด้วยความเคร่งครัดจนเกินไป
และไม่ควรใช้ความรุนแรงในครอบครัว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *